Ms Nga – Khu Euro Village 1

Công trình đang triển khai. Các hệ cửa sử dụng: xếp trượt, trượt, đóng mở, kính điện, lưới động toàn bộ.

Ms Uyên – Khu Euro village 1

Công trình đưa vào sử dụng năm 2020. Các dòng cửa sử dụng: Đóng mở, trượt, vách kính lớn, cửa lưới trượt đồng bộ, cửa

Ms Hậu – khu Euro Village 1

Địa chỉ: Khu Euro Village 1 – Đà Nẵng Hoàn thiện: 2018 Diện tích: Loại cửa: Cửa trượt 2 cánh, cửa đi đóng mở 1

Mr Quang – Khu Euro Village 1

Các loại cửa sử dụng: cửa trượt, đóng mở, mở hất. Dự án đưa vào sử dụng năm 2018.

Ms Thảo – biệt thự phố.

Dự án hoàn thiện năm 2017 Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Các hệ cửa sử dụng: xếp trượt, trượt, đóng mở.

0905 002 241