Ms Hương – Quảng Bình

Địa chỉ: Quảng Bình Hoàn thiện: Loại cửa: Cửa YKKAP, khóa Master key Miwa, kính an toàn

Mr Phu – khu Euro Village 1

Diện tích sử dụng: tầm 600m2. Hệ cửa: Cửa trượt, đóng mở, Sanwa thép, xếp trượt….

Mr Lê An Duy – Khu Euro Village 1

Công trình sử dụng các hệ cửa: xếp trượt. trượt, đóng mở, mở hất, mở quay, lưới đồng bộ toàn biệt thự.  

0905 002 241