Mr Quốc Anh – Đồng Hới – Quảng Bình

  • Mr Quốc Anh – Đồng Hới – Quảng Bình

Mr Quốc Anh – Đồng Hới – Quảng Bình

Địa chỉ: Khu đô thị Đông Phùng Hưng – Đồng Hới – Quảng Bình

Hoàn thiện: Dự kiến cuối năm 2021

Diện tích: 950m2

Loại cửa: Cửa đi xếp trượt 4, 6 cánh, cửa trượt 2, 4 cánh, cửa đi đóng mở 1 cánh, cửa đi thông gió 3 lớp, lam, lưới, kính

Màu Sơn: Màu nâu cà phê YB1N

0905 002 241