Ms Hậu – khu Euro Village 1

  • Ms Hậu – khu Euro Village 1
  • Ms Hậu – khu Euro Village 1

Ms Hậu – khu Euro Village 1

Địa chỉ: Khu Euro Village 1 – Đà Nẵng

Hoàn thiện: 2018

Diện tích:

Loại cửa: Cửa trượt 2 cánh, cửa đi đóng mở 1 cánh, vách kính cố định,cửa sổ mở quay 2 cánh, cửa đi chính cao cấp EXIDO 2 cánh

0905 002 241