Mr Kháng – Khu Phú Mỹ An – Gần trường Quốc tế Singapore

  • Mr Kháng – Khu Phú Mỹ An – Gần trường Quốc tế Singapore

Mr Kháng – Khu Phú Mỹ An – Gần trường Quốc tế Singapore

Nhà đưa vào sử dụng năm 2015.

Cửa hệ Lixil nhập từ Nhật, YKKAP…

Phòng tắm nguyên unit từ Nhật.

Bếp Panasonic từ Nhật.

Sơn vôi đường ống điện: sử dụng hàng nội địa Nhật…

0905 002 241