Ms Uyên – Khu Euro village 1

  • Ms Uyên – Khu Euro village 1

Ms Uyên – Khu Euro village 1

Công trình đưa vào sử dụng năm 2020.

Các dòng cửa sử dụng: Đóng mở, trượt, vách kính lớn, cửa lưới trượt đồng bộ, cửa hất…

0905 002 241