Ms Thảo – biệt thự phố.

  • Ms Thảo – biệt thự phố.

Ms Thảo – biệt thự phố.

Dự án hoàn thiện năm 2017

Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Các hệ cửa sử dụng: xếp trượt, trượt, đóng mở.

0905 002 241