Ms Thảo – Phan Bội Châu – Thành Phố Huế

  • Ms Thảo – Phan Bội Châu – Thành Phố Huế

Ms Thảo – Phan Bội Châu – Thành Phố Huế

Cửa dùng hệ Grants cửa Nhật sản xuất tại Thái Lan cho những cửa có khẩu độ vượt chuẩn.

Diện tích sử dụng:

Link hệ Grants: https://www.youtube.com/watch?v=ZxKb-jMh3Rw

Công trình dự kiến đưa vào sử dụng: Cuối năm 2021

Màu nhôm: Trắng Anod độc quyền.

 

0905 002 241