Mr Duy – Hoàng Dư Khương – Gần công viên Thanh Niên Đà Nẵng

  • Mr Duy – Hoàng Dư Khương – Gần công viên Thanh Niên Đà Nẵng
  • Mr Duy – Hoàng Dư Khương – Gần công viên Thanh Niên Đà Nẵng
  • Mr Duy – Hoàng Dư Khương – Gần công viên Thanh Niên Đà Nẵng

Mr Duy – Hoàng Dư Khương – Gần công viên Thanh Niên Đà Nẵng

Địa chỉ: Hoàng Dư Khương – Đà Nẵng

Diện tích: 125 m2

Hoàn thiện: 2020

Các loại cửa: Cửa trượt 2, 4 cánh, Cửa đi đóng mở 1 cánh, Cửa sổ mở quay 2 cánh, Cửa đi chính cao cấp Giesta

0905 002 241