Mr Thân Đức Khánh- Khu Đảo Xanh

  • Mr Thân Đức Khánh- Khu Đảo Xanh
  • Mr Thân Đức Khánh- Khu Đảo Xanh
  • Mr Thân Đức Khánh- Khu Đảo Xanh

Mr Thân Đức Khánh- Khu Đảo Xanh

Địa chỉ: Khu Đảo Xanh – Đà Nẵng

Hoàn thiện: 2017

Diện tích sử dụng :1000m2.

Loại cửa: Cửa đi lùa 2, 3, 4 cánh, vách kính cố định, cửa sổ mở hất và cửa đi đóng mở.

0905 002 241