Mr Phu – khu Euro Village 1

  • Mr Phu – khu Euro Village 1

Mr Phu – khu Euro Village 1

Diện tích sử dụng: tầm 600m2.

Hệ cửa: Cửa trượt, đóng mở, Sanwa thép, xếp trượt….

0905 002 241