Ms Tân – Ngay cổng ra khu Euro Village 2 – Hòa Xuân

  • Ms Tân – Ngay cổng ra khu Euro Village 2 – Hòa Xuân
  • Ms Tân – Ngay cổng ra khu Euro Village 2 – Hòa Xuân

Ms Tân – Ngay cổng ra khu Euro Village 2 – Hòa Xuân

Địa chỉ: Hòa Xuân – Đà Nẵng

Hoàn thiện: 2020

Diện tích sử dụng: 4000m2.

Loại cửa: Cửa đi trượt 2,3,4 cánh, vách kính cố định, cửa sổ mở hất và cửa đi đóng mở

Màu sơn: Màu đen mờ YK1N

0905 002 241