Mr Lâm – Xuân Diệu – Thành Phố Huế

  • Mr Lâm – Xuân Diệu – Thành Phố Huế
  • Mr Lâm – Xuân Diệu – Thành Phố Huế

Mr Lâm – Xuân Diệu – Thành Phố Huế

Địa chỉ: Xuân Diệu – Thành phố Huế

Hoàn thiện: Dự kiến cuối năm 2021

Diện tích: 220m2

Các loại cửa được sử dụng: Cửa Giesta Sidelight, cửa đi thông gió (lam + lưới + kính), cửa trượt 2,4 cánh, vách kính cố định

Màu nhôm: Shin Grey

0905 002 241