YKKAP

Ms. Chi – Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng Hoàn tất: 2019 Loại cửa sử dụng:  Cửa đi trượt 2, 4 cánh, cửa đi xếp trượt, vách kính cố định, cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất và cửa đi đóng mở. Diện tích: 300m2

0905 002 241