Mr Hiền – Euro Village 1 – Đà Nẵng

  • Mr Hiền – Euro Village 1 – Đà Nẵng

Mr Hiền – Euro Village 1 – Đà Nẵng

Địa chỉ: Euro Village 1 – Đà Nẵng

Hoàn thiện:

Diện tích: 1400m2

Loai cửa: Cửa đi trượt 2,3,4 cánh, vách kính cố định, vửa sổ mở hất và cửa đi đóng mở.

0905 002 241