Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1

  • Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1
  • Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1
  • Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1
  • Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1

Nhà Ms Thảo – khu Euro Village 1

Địa chỉ: khu Euro Village 1
Xây dựng hoàn tất: 2021
Diện tích: 880m2

0905 002 241