Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh
  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh
  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

Địa chỉ: khu Đảo Xanh

Hoàn tất: 2021

Diện tích sử dụng: 890m2

02363 680 681
0905 002 241