Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh
  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh
  • Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

Nhà Mr Hải – Khu Đảo Xanh

Địa chỉ: khu Đảo Xanh

Hoàn tất: 2021

Diện tích sử dụng: 890m2

0905 002 241