Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ

  • Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ
  • Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ
  • Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ
  • Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ

Mr Tuấn Anh – Hòa Thọ Đông – Cẩm Lệ

Chủ đầu tư: Mr Tuấn Anh
Diện tích sử dụng: > 550m2.
Xây dựng hoàn thiện: năm 2019
Hệ cửa sử dụng: Xếp trượt, trượt, đóng mở, cửa sổ hất, cửa lưới đồng bộ.

0905 002 241